REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Amanet AGS te trimite "La Bairam"

ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale "Amanet AGS te trimite "La Bairam (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de SC Amanet Gold Services S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei, nr.319, bl.30, sc.1, et.1, ap.8, sector 5, 050912 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/4424/2010, cod unic de inregistrare (CUI) RO26851299, denumita in continuare "Organizator". Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este intocmit si va fi disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarui participant. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui regulament oficial, potrivit articolelor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara in Romania, dand curs participarii tuturor persoanelor fizice cu 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, indiferent de sex, nationalitate sau religie care, pe durata de desfasurare a campaniei urmeaza procedura descrisa in acest regulament si detin un pasaport / CI valabil cel putin 6 luni dupa data selectarii castigatorilor cu rezidenta in Romania, cu exceptia angajatilor Amanet Gold Services S.R.L. si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media si strategici), precum si rudelor de gradul intai ai acestora.

LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Campania "Amanet AGS te trimite "La Bairam" este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, avand loc pe pagina de Facebook Amanet AGS. Participantii trebuie sa aiba rezidenta in Romania, sa detina cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresa de e-mail valida si nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul incepe Joi, 30 mai 2019 si se incheie in ziua de Luni, 12 iulie 2019. Durata sa totalizeaza 44 zile, pentru aceasta perioada acordandu-se ca premii patruzeci de bilete pentru data de 16 sau 17 iulie 2019 la festivalul "La Bairam" la Arenele Romane din Bucuresti. Biletele sunt valabile pentru o singura zi, la alegere.

CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI

1. Premiile vor consta in 40 de bilete la festivalul "La Bairam" din 16 sau 17 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti. Acordarea premiilor se va face in cadrul agentiei noastre din B-dul Corneliu Coposu nr. 1 C, Sector 3, Bucuresti. Selectia se va face de catre un juriu specializat fiind selectionati 10 castigatori. Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe pagina Amanet AGS.

2. Conditiile de inscriere sunt urmatoarele: Pentru a participa la concurs este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com cu nume / prenume. Contul de utilizator trebuie sa contina o adresa de e-mail valida, precum si numele si prenumele reale al participantului. Prin inscrierea la concurs, participantul garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca o poate dovedi ulterior cu acte.

REGULAMENT CONCURS

Fiecare participant va trebuie sa adauge pe pagina de facebook Amanet AGS urmatoarele:

- Like la pagina de Amanet AGS

- Un comment (comentariu) la postare care sa descrie ce amintiri placute il leaga de anii '90 - 2000 si tag pentru 3 prieteni pe care doriti sa ii invitati la petrecere.

Organizatorul isi rezerva urmatoarele drepturi:

- de a sterge comentariile care incita la violenta, obscenitati sau alt gen de texte care folosesc un limbaj neadecvat etc. si de a descalifica participantul

- de a nu valida inscrierea in concurs a participantilor care nu respecta cerintele si regulamentul concursului

- de a elimina de pe pagina de facebook interventiile si utilizatorii care ignora prevederile prezentului regulament si posteaza conversatii inadecvate care nu au legatura cu prezentul concurs sau au in mod repetat solicitari in afara articolelor prevazute in prezentul regulament.

NOMINALIZAREA CASTIGATORILOR

Selectia celor 10 castigatori va avea loc pe data de 12.07.2019 pana la ora 18:00, acestia urmand a fi nominalizati de juriu in urma analizarii comentariilor lor. Cei zece castigatori vor fi autorii comment-urilor care totalizeaza cele mai multe like-uri. Fiecare dintre cei zece castigatori va primi patru bilete la festival, pentru a sarbatori cu doua persoane dragi acest eveniment unic.

ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI REVENDICARE PREMIILOR

Numele castigatorilor premiilor vor fi anuntate pe pagina de Facebook Amanet AGS, la sectiunea Postari. Alternativ, castigatorii vor fi notificati prin e-mail pentru a li se oferi detaliile necesare pentru primi premiile si pentru a li se solicita datele de identitate complete. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii isi vor revendica premiile in baza unui act de identitate valid. Premiul se va inmana castigatorului pe baza unui proces verbal de predare primire si o copie CI sau pasaport. La inmanarea premiului, castigatorul va avea de ales intre urmatoarele optiuni:

- de a se fotografia la locatie si de a incuviinta afisarea fotografiei sale pe Amanet AGS sau alte materiale care vor fi utilizate in scop publicitar de catre organizator.

- de a-si exprima acordul pentru a fi fotografiat/a si de a incuviinta afisarea fotografiei sale pe Amanet AGS sau alte materiale care vor fi utilizate in scop publicitar de catre organizator.

Daca datele furnizate de castigator la postarea mesajului pe Facebook sunt gresite, si organizatorul nu il/o poate contacta, acesta isi pierde premiul in favoarea urmatoarei persoane de pe lista. Premiile sunt nominale si nu sunt transferabile unei alte persoane

PREMIILE SI ACORDAREA LOR

a. Premiile totalizeaza 40 de bilete, impartite a cate 4 bilete/participant desemnat castigator la festivalul "La Bairam" de pe 16 sau 17 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti.

b. Biletele sunt valabile pentru o singura zi, la alegere

c. Premiile nu se acorda in bani.

d. Persoana castigatoare va veni personal sau va desemna pe cineva apropiat pentru a ridica premiul la adresa agentiei noastre din B-dul Corneliu Coposu nr. 1 C, Sector 3, Bucuresti

CONSIDERENTE LEGALE SI FINANCIARE

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Participantilor la concurs nu le este impusa nici o alta cheltuiala directa sau indirecta in contrapartida, conform prevederilor art. 41 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 (republicata pe 21 august 2007) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

TAXE SI IMPOZITE

Conform prevederilor Legii 227/2015 si Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal Organizatorul concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale. Organizatorul nu are obligatia de a plati alte taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiile oferite.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta campanie, fiecare participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la colectarea si prelucrarea de catre organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru validarea inscrierii in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau de asemenea acordul sa furnizeze date cum ar fi nume si prenume, numar de telefon/mobil, adresa e-mail, orasul de rezidenta pentru a fi transmise catre organizator pentru validarea si acordarea premiilor stabilite prin acest Regulament precum si stocarea acestor date si prelucrarea lor pentru a fi utilizate de Amanet AGS pentru reclama, marketing si publicitate. Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale castigatorilor sa nu fie difuzate catre terti si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin prezentul Regulament. Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 cu normele Regulamentului UE 2016/679 si cu directivele Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei. Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord sa se fotografieze sau sa permita fotografierea, odata cu inmanarea premiului, urmand ca numele lor si materialele obtinute sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite si online.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere in urmatoarele cazuri:

-Cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti, cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

-In cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

-In cazul unor eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii samd.

Organizatorul isi rezerva urmatoarele drepturi:

-De a descalifica orice comentariu/text participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

-De a sterge postari ce lezeaza imaginea companiei sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

-De a modifica prezentul regulament oricand considera ca este necesar Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei