AMANET GOLD SERVICES prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct si date care sunt generate pe baza acestora precum urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume si prenume, nume si prenume imputernicit, codul numeric personal sau orice alt cod general de identificare, seria si numarul actului de identitate, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, telefon, fax, adresa de domiciliu/resedinta/corespondenta, adresa de email, date bancare, informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor permise institutiilor de credit in conformitate cu cerintele legale si orice informatii privind o persoana fizica ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane.

PERSOANELE VIZATE

Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de AMANET GOLD SERVICES SRL, denumite si Persoane vizate, sunt:

- clientii persoane fizice;
- mandatarii (imputernicitii) clientilor persoane fizice/juridice;
- beneficiarii reali ai clientilor persoane juridice;
- reprezentantii legali si asociatii/actionarii clientilor persoane juridice;

In cazul in care clientul este cel care furnizeaza pentru AMANET GOLD SERVICES SRL informatii despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentei informari referitore la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care AMANET GOLD SERVICES SRL prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate, in mod direct sunt urmatoarele:

- furnizarea de produse si servicii financiare - prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale AMANET GOLD SERVICES SRL, internet, telefon etc.);vanzarea produselor obtinute prin prestarea serviciilor financiare
- identificarea persoanelor vizate atât in locatiile fizice ale AMANET GOLD SERVICES SRL, cât si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet); 
- verificarea clientului/altei persoane vizate in vederea identificarii, preveniri si combaterea fraudelor, finantarii terorismului si a spalarii banilor;
- efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa in cadrul AMANET GOLD SERVICES SRL;
- centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile AMANET GOLD SERVICES SRL in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale AMANET GOLD SERVICES SRL care sunt utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii financiare);
- contactarea clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele/serviciiile contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);
- furnizarea de servicii suport pentru solicitarile clientului/persoanei vizate cu privire la: actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate), atât in locatiile fizice ale AMANET GOLD SERVICES SRL, cât si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);
- crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor AMANET GOLD SERVICES SRL , pentru promovarea personalizata/generala de catre AMANET GOLD SERVICES SRL, pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor AMANET GOLD SERVICES SRL, sau pentru efectuarea de activitati de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) numai in cazul in ati acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice alta modalitate/formular al AMANET GOLD SERVICES SRL;
- realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje numai in cazul in ati acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice alta modalitate/formular al AMANET GOLD SERVICES SRL;
- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile AMANET GOLD SERVICES SRL pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor AMANET GOLD SERVICES SRL;
- arhivarea atât in format fizic, cât si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate AMANET GOLD SERVICES SRL si expediata de AMANET GOLD SERVICES SRL, precum si realizarea de activitati de curierat; 
- solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plângeri/solicitari la care AMANET GOLD SERVICES SRL este parte; 
- realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile AMANET GOLD SERVICES SRL (de ex: declararea tranzactiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor);
- pentru monitorizarea activitatii clientilor in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte;
- pentru inregistrarea video/audio a prezentei persoanelor in locatiile fizice ale AMANET GOLD SERVICES SRL, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate.

In cazul in care refuzati prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii devine imposibila pentru AMANET GOLD SERVICES SRL.

TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AMANET GOLD SERVICES SRL prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

- in baza consimtamantului clientului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale); 
- pentru executarea unui contract la care clientul/persoana vizata este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiare, furnizarea de servicii suport pentru solicitarile tale, vanzarea produselor obtinute din operatiunile de acordare de imprumuturi rapide ca de exemplu ceasuri de lux si bijuterii din aur cu diamante, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut), sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea clientului de incheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a clientului) sau pentru a furniza clientului informatii despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora;
- in baza unei obligatii legale aflate in sarcina  AMANET GOLD SERVICES SRL (de ex: identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activitatii financiare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) si CRS („Common Reporting Standards”);
- in baza interesului legitim al  AMANET GOLD SERVICES SRL (de ex: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza intreaga retea a AMANET GOLD SERVICES SRL, precum si a tuturor proceselor AMANET GOLD SERVICES SRL, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienti ai  AMANET GOLD SERVICES SRL, indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii financiare din cadrul societatii prin efectuarea managementului relatiei cu  AMANET GOLD SERVICES SRL, analiza si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune AMANET GOLD SERVICES SRL in legatura cu furnizarea serviciilor si produselor financiare; acumularea unui nivel ridicat de cunoastere al pietei financiare; planificarea unei dezvoltari strategice a AMANET GOLD SERVICES SRL; dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor AMANET GOLD SERVICES SRL; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicatii, retea, infrastructura, pagina web), cât si in cadrul locatiilor fizice; pentru motive de interes public major, si anume, diminuarea riscului aferent contractarii cu o persoana expusa politic, dupa cum este mentionat in cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de AMANET GOLD SERVICES SRL.

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea AMANET GOLD SERVICES SRL cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum si detalii cu privire la activitatile de prelucrare.

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre AMANET GOLD SERVICES SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete.

Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de stergere a datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. In cazul in care stergerea ar duce la functionarea incorecta a sistemelor societatii, informatiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibila sa fie utilizata si in cazul in care datele sunt utilizate in scopuri statistice.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.

Dreptul la portabilitatea datelor, si anume:

- dreptul de a obtine datele prelucrate de societate intr-o forma structurata si accesibila;
- dreptul de a solicita transmiterea datelor de catre AMANET GOLD SERVICES SRL catre un alt operator de date, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale.

Dreptul la opozitie, respectiv dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate si de a solicita analiza individuala efectuata de catre un angajat al societatii.

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar.

TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI DESTINATARII ACESTORA

AMANET GOLD SERVICES SRL poate sa transfere date cu caracter personal in conditiile reglementate de legislatia in vigoare. Astfel, AMANET GOLD SERVICES SRL poate transmite datele cu caracter personal, in vederea prelucrarii, in tara si in strainatate, catre urmatorii destinatari: persoana vizata, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii sai contractuali, autoritati judecatoresti, autoritati publice locale sau centrale, politie, societati bancare, birouri de credit

Durata prelucrarii

Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfasoara in scopurile pentru care au fost colectate pe toata durata indeplinirii serviciilor financiare. Ulterior incetarii operatiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislatiei in vigoare. Dupa expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi sterse sau anonimizate ireversibil.

Calculator Amanet / Exchange
(Grame)
1 EUR = 4.983 RON
1 USD = 4.39 RON
1 GBP = 5.94 RON
1 CHF = 4.77 RON
1 EUR = 4.967 RON
1 USD = 4.36 RON
1 GBP = 5.83 RON
1 CHF = 4.67 RON
Amanet AGS Blog
Contactati-ne Acum
Va multumim. Mesajul a fost trimis!

Contact Casa Amanet AGS

Piata Romana Nr. 5, Sector 1
Bucuresti | Romania

0725 287 287

0749 300 632

platiprincard
AmanetAGS

Casa Amanet AGS Bucuresti / Alexandria va ofera servicii financiare, precum cumparam / amanetam aur, argint, bijuterii si diamante, ceasuri de lux, electronice. Casa noastra de amanet ofera rapid preturi atractive la obiectele amanetate. Te asteptam sa te convingi!

Facebook | Casa-Amanet.com

Copyright © 2022 Casa-Amanet.com. All rights Reserved.