EnglishRomanian
Blog
Casa Amanet AGS

Giveaway “Magia Crăciunului” 2021

17.12.2021 | Publicat de Amanet AGS

Si Craciunul acesta AGS este unul dintre spiridusii lui Mos Craciun. Dorim sa facem bucurosi 19 norocosi cu cate un cadou pentru fiecare. Ce trebuie sa faci pentru a intra in gratiile lui Mos Craciun, precum si detaliile privind regulamentul concursului vei afla in randurile de mai jos. Traieste alaturi de AGS, Magia Craciunului! Mult, mult succes!

Regulament Oficial Giveaway “Magia Crăciunului” 2021

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei publicitare este Amanet Gold Services SRL, cu sediul social în Calea Rahovei nr. 319, Sector 5, București, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4424/2010, având Cod Unic de Înregistrare RO26851299.

 Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, potrivit articolelor menționate mai jos. Regulamentul Oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile din România (OG nr. 99/2000).

 

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară doar pe teritoriul Romaniei, dând curs participării tuturor persoanelor fizice cu 18 ani împliniți la data începerii campaniei, care, pe durata de desfăşurare a campaniei urmează procedura descrisă în acest regulament si dețin un pasaport / CI valabil cu rezidența in Romania, cu exceptia angajaților Amanet Gold Services SRL, ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media și strategici), precum şi rudelor de gradul întâi ai acestora.

 

3. LOCUL DE DESFĂŞURARE

Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul Romaniei, avand loc pe pagina de instagram @nimenidenicaieri. Este obligatoriu ca participantii sa aibă rezidența în Romania, să dețină cont de utilizator pe site-ul www.instagram.com.

 

 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul se desfășoară în perioada 11.12 – 18.12.2021 pe platforma Instagram, urmând ca pe data 19.12.2021 să fie extrași aleator câștigătorii, prin www.simpliers.com.
 

 

4. CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI:

4.1. Acordarea premiilor se va face în cadrul sediului central al societății AMANET GOLD SERVICES S.R.L. din Piața Romană nr. 5, Sector 1, București, acestea fiind înmânate personal câștigătorilor. Câștigătorii din afara orașului București vor primi premiile la adresa indicată de către aceștia, transportul fiind asigurat de către organizator prin curier.


Selecția se va face pe site-ul simpliers.com, prin tragere la sorți, fiind selecționați 19 de câștigători. Rezultatele extragerilor vor fi publicate ca postare pe paginile de Instagram @amanet_ags, @ags_jewelry și @nimenidenicaieri precum și  pe paginile de blog de pe site-ul www.ags-bijuterie.ro.

 

4.2. CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE:

Pentru a participa la concurs este necesar să aveți cont de utilizator pe platforma www.instagram.com. Contul de utilizator trebuie să conțină numele și prenumele reale ale persoanei care îl deține, să fie personal și real și să aibă o adresă de e-mail validă. Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că o poate dovedi ulterior cu acte.

 

5. REGULAMENT CONCURS

Regulamentul concursului va fi publicat pe paginile paginilor web https://www.casa-amanet.com/blog. Fiecare participant va trebui să efectueze următoarele acțiuni:

-          Follow conturilor de Instagram @nimenidenicaieri, @ags_jewelry și @amanet_ags

-          Să scrie un comentariu în care să dea TAG la 3 prieteni. Sunt permise comentarii multiple, etichetand persoane diferite, cu excepția brandurilor sau persoanelor publice. 

Organizatorul îşi rezervă următoarele drepturi:

-          de a şterge comentariile care incită la violență, obscenități sau alt gen de texte care folosesc un limbaj neadecvat etc. și de a descalifica participantul

-          de a nu valida înscrierea în concurs a participanților care nu respectă cerințele și regulamentul concursului

-          de a elimina de pe pagina de Instagram intervenţiile şi utilizatorii care ignoră prevederile prezentului regulament și postează conversaţii inadecvate care nu au legatură cu prezentul concurs sau au în mod repetat solicitări în afara articolelor prevăzute în prezentul regulament.

 

6. NOMINALIZAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Selecția câștigătorilor va avea loc în data 19.12.2021, aceștia urmând a fi nominalizați prin tragere online la sorți folosind site-ul www.simpliers.com.

 

7. ANUNŢAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI REVENDICAREA PREMIILOR

Numele câștigătorilor premiilor vor fi anunțate în data de 19.12.2021 printr-o postare pe paginile de Instagram @nimenidenicaieri, @amanet_ags și @ags_jewelry precum și pe pagina de blog a companiei, respectiv pe https://www.casa-amanet.com/blog.

Pentru a intra in posesia premiilor, câștigătorii își vor revendica premiile în baza unui act de identitate valid. Premiul se va înmâna câștigatorului pe baza unui proces verbal de predare primire și o copie CI sau pașaport. Dacă datele furnizate de câștigător la postarea mesajului pe Instagram sunt greşite, şi organizatorul nu il/o poate contacta, acesta îşi pierde premiul în favoarea următoarei persoane de pe listă.

 

8. PREMIILE SI ACORDAREA LOR

8.a. Acordăm prin tragere la sorți premii care constau în 19 de obiecte din aur, lectronice și un ceas Rolex. Valoarea premiilor totalizează suma de 35000 RON, fără T.V.A.

8.b. Premiile nu se acordă în bani.

8.c. Câștigătorii se vor prezenta personal cu un act de identitate valid la adresa sediului central din Piața Romană nr. 5, Sector 1, București pentru a ridica premiul; dacă nu se vor putea prezenta în persoană, vor desemna pe cineva apropiat pentru a ridica premiul.

8.d. Câștigătorii din afara municipiului București vor primi premiile la adresa indicată de către aceștia, prin intermediul curierului, transportul fiind asigurat de către organizator.
 

 

9. CONSIDERENTE LEGALE ȘI FINANCIARE

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Participantilor la concurs nu le este impusă nici o altă cheltuială directă sau indirectă în contrapartidă, conform prevederilor art. 41 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 (republicată pe 21 august 2007) privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

10. TAXE SI IMPOZITE

Conform prevederilor Legii 227/2015 și Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal Organizatorul concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale. Organizatorul va calcula, reţine și achita impozitele aferente câştigurilor conform normelor legale incidente, conform Codului Fiscal 2023 art. 110, alin. 4, aliniat a.

Costurile de transport aferente livrării premiilor către câştigători vor fi suportate de către Organizator, în măsura în care câştigătorii indică adrese de livrare valide de pe teritoriul României.

11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:


 Organizatorul prezentului Giveaway organizează campania cu respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679; Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Se respectă și directivele Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare), respectiv:

 Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau de profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

 
 

Calculator Amanet / Exchange
(Grame)
1 EUR = 4.987 RON
1 USD = 4.68 RON
1 GBP = 5.79 RON
1 CHF = 5.11 RON
1 EUR = 4.962 RON
1 USD = 4.63 RON
1 GBP = 5.67 RON
1 CHF = 5.05 RON
Amanet AGS Blog
Contactati-ne Acum
Declar că am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile și GDPR
Va multumim. Mesajul a fost trimis!

Contact Casa Amanet AGS

Piata Romana Nr. 5, Sector 1
Bucuresti | Romania

0725 287 287

0749 300 632

platiprincard
AmanetAGS

Casa Amanet AGS Bucuresti / Alexandria va ofera servicii financiare, precum cumparam / amanetam aur, argint, bijuterii si diamante, ceasuri de lux, electronice. Casa noastra de amanet ofera rapid preturi atractive la obiectele amanetate. Te asteptam sa te convingi!

Facebook | Casa-Amanet.com

Copyright © 2024 Casa-Amanet.com. All rights Reserved.